Autosoft Privacystatement

 

Autosoft neemt de privacy van haar klanten heel serieus. In het kader van de dienstverlening, wanneer u diensten van Autosoft afneemt of anderszins contact heeft met Autosoft, legt Autosoft gegevens vast. Autosoft gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om u als klant van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Autosoft rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u dat aangeven.

 

Persoonsgegevens
Om meer service te kunnen bieden vraagt Autosoft uw naam, adres en telefoonnummer en banknummer. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de medewerkers van Autosoft. De gegevens worden slechts in het kader van onze bedrijfsvoering gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk is toegestaan.
Indien u een product of dienst via Autosoft bestelt kan het nodig zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan een relatie van Autosoft, bijvoorbeeld de aanvraag van een domeinnaam bij de provider. In zulke gevallen zijn deze relaties niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

 

Medewerkers van Autosoft
Autosoft ziet er op toe dat de data die u bij ons opslaat, tenzij expliciet gevraagd, niet zal worden benaderd door medewerkers van Autosoft. Medewerkers van Autosoft worden gehouden aan de arbeidsovereenkomst waarin staat dat alle data vertrouwelijk is en met de grootste zorg moet worden behandeld. Medewerkers van Autosoft mogen geen en zullen geen kennis nemen van de opgeslagen data.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt door Autosoft voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

 

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Logfiles
De servers van Autosoft houden logfiles bij. Autosoft gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de server/netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen en signaleren van misbruik.

 

Vrijgeven informatie
Bij het beschermen van uw gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. Autosoft zal uw gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage aanbieden. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken.

 

Autosoft zal gegevens vrijgeven:
– als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of
– in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de relatie daarmee niet onevenredig wordt geschaad.
– als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en Autosoft op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

 

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Autosoft BV
Hengelosestraat 547
7521 AG  Enschede

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.