Duidelijke advertenties

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar de prijsvermelding van tweedehands auto’s.

De ACM heeft vastgesteld dat er vaak onduidelijkheid bestaat over de prijs die wordt genoemd in de advertentie en wat de consument precies voor die prijs krijgt.

Uitgangspunt is dat de consument de auto voor de prijs uit de advertentie moet kunnen meenemen.
Nu is het vaak niet duidelijk of de prijs alle verplichte kosten bevat. Ook de informatie over de garantie is vaak niet correct en volledig.

De ACM is daarom een onderzoek gestart en zal  nogmaals gaan controleren of de advertenties aan de wet- en regelgeving voldoen

Middels een brief informeren zij verkopers van tweedehands auto’s over consumentenregels waaraan een advertentie voor de verkoop van een tweedehands auto moet voldoen. Zij adviseren, ter voorkoming van een boete, advertenties te controleren en waar nodig aan te passen.

Klik hier voor de brief